Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0938 907 388
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 906 008
Cung cấp phụ tùng: 0938 906 008